علی جلالی کوهی فرد

کارشناس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تهران. علاقه مند به حوزه های مختلف هنری و همچنین بازی مافیا هستم ( به خصوص نقش مافیا ساده تا رییس را سفید کنم). علاوه بر کارهای مختلف در حوزه کامپیوتر، مدتی را به دلالی خودرو گذراندم و در این زمینه اطلاعاتی دارم. در نهایت :«چندانک خواهی درنگر در من که نشناسی مرا»
  • 1
  • 2