دیجیتال مارکتینگ

با پیشرفت تکنولوژی و آنلاین شدن کسب و کارها همه افراد اعم از کارفرمایان و کارمندان نیاز دارند که دانشی در مورد علم بازاریابی دیجیتال کسب کنند تا بتوانند در حوزه الکترونیک کسب و کار خود را توسعه دهند و حتی در صورت جذب نیرو در این رشته بتوانند آگاهی کافی به روند رشد خود داشته باشند. از طرفی این رشته برای کسانیکه می خواهند به صورت تخصصی فعالیت داشته باشند بازار بزرگ و بازدهی مالی زیادی دارد.