ایوب اخلج

تو کارم خیلی مصمم هستم و اگه بخوام کاریو انجام بدم همه تلاشمو میکنم تا در نهایت بهترین عملکرد رو داشته باشم، عاشق دنیای it هستم و هرچیزی که حس کنم میتونه برام مفید باشه رو شروع میکنم به یادگیری و همیشه خودم رو به روز نگه دارم و سعی میکنم به جای کلمه ی "نمیدونم" از کلمه ی "هنوز نمیدونم" استفاده کنم.