آرمین حیدری

من آرمین حیدری فعالیت در زمینه خلبانی و همچنین دانشجوی رشته مهندسی شیمی از دانشگاه علوم تحقیقات علاقه مند به سئو و تولید محتوا سایت ؛ و دوستدار محیط زیست، حیوانات و ورزش